Business
Department Store

Shinsegae

Mucca Design

Tobu

Kakutaro Iimori

Sapac

Leen Averink

Daido Interior

Kenji Ito

Abraham & Straus

Tom Geismar

Centrum-Warenhaus

Herbert PrĂ¼get

Keio

Yoshio Hayashi

Odakyu

Yoshio Hayashi