Business
Insurance

Sterling Life

Kenneth Hollick

Aid Association for Lutherans

Morton Goldsholl

Nederlandse Reassurantie Groep

Christine Witt, Hartmut Kowalke

Syndicat National des Assurances Vie

Pham Ngoc Tuan

Companhia Sol de Seguros

Aloísio Magalhães

Ilmarinen – Eläkevakuutus

Teuvo Gunnar Luostarinen

Courtiers d’Assurance Associés

Remo Muratore

Roland Heiler Versicherung

Kurt Weidemann