Business
Ministry of Light Industry

Ministerstwo Przemystu Lekkiego

Witold Surowiecki