Countries
Japan

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

T. Nishiwaki Visual Design Laboratory

Tomoichi Nishiwaki

Kuwayama Design Room

Yasaburo Kuwayama

Three Mast

Eita Shinohara

Research Institute for Construction

Mitsuo Ishida, Toshiro Abe

Tokyo Young Brothers

Michio Ogura

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Goma Shobo

Tetsuya Ota

Umemura Stainless

Yoshio Hayashi

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi

Sunayama Productions

Mitsuo Katsui

Nippon Chromat Laboratory

Kenji Ito

Daido Interior

Kenji Ito

Namiki Camera Shop

Hiroshi Ohchi

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Nippon Design Center

Kazumasa Nagai

Boy Scouts Yokohama ’89

Shigo Yamaguchi

Fukuda Design

Masaki Fukuda

Nippon Research Center

Kazumasa Nagai

Nichimo

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Toyo Kogyo Mazda

Hiroshi Ohchi

Toyota Publica

Ikko Tanaka

Marui

Tetsuo Miyahara

Nishiki Printing

Hiroshi Ohchi

Max

Fumio Koyoda

Rakuzanso

Masakazu Tanabe

Nishida Seisakusho

Kazuharu Fuji

Totani Insasu

Yukishia Takakita

Yanagi

Ichiro Okada, Koichi Watanabe

Yamachan Planning

Iwao Yamaguchi

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Yasuda Trust Bank

Kazumasa Nagai

Yonex

Takahisa Kamijyo

Yuasa Beauty Parlor

Masaaki Ishii

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose

West Racing Cars

Sogen Onishi

Wellmart

Akira Hirata, Hiromi Kuginuki, Koji Mori

Takusa

Sumio Hasegawa

Tenguya

Yasaburo Kuwayama

Tokyo Tomin Bank

Shigeo Kukuda

Taiping Chemical Industry

Kenji Ito

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Showa Technical Institute

Toshiaki Takahashi

Hotel Sepias

Katsumi Maetani

Shimobe Denshi

Makoto Yoshida

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Sumino

Takeshi Otaka

Royal Dental Office

Yukio Kanise

Colleen Pencils

Tadashi Masuda

Panom

Shigeo Katsuoka

Palace Shipping Leasing Service

Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

The Pacific Hotel

Fred O. Bechlen

Pitori Pikori

Sadao Sugaya

Nippon Oil

Kageyoshi Morishita, Kimio Oike

Nankodo

Tetsuya Ota

NAF

Shigeo Katsuoka

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Next >