Countries
Japan

Modan

Kazuo Ono

DH Foods

Mitsuo Ishida, Tamami Sato

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Kenchiku Mode Kenkyujo

Gan Hosoya

Medical Information Network Service

Minoru Takahashi

Murayama

Ken'ichi Hirose

Miyoshigasu

Makoto Yoshida

Mony Corporation

Yasuhiro Kojima

Gifu-Ken Kani-Gun Mitake-Cho

Tadahiko Ogawa

Lutheran Brotherhood

Hideki Yamamoto

Ravuron

Teruo Fujishige

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Kanbun

Nagato Kawamoto

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Ishigami Nikko

Harukata Yano, Hiro Terao

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

Honma Interior

Yasaburo Kuwayama

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Hokushin

Soichi Saito

Honda Curtain

Yoneo Jinbo

Hirota

Koichi Watanabe

Hayashi Industry

Yoshio Hayashi

Hotel Sogo Palace, Takayama

Hidemichi Yamao

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

J. R. Geigy (Proposed)

Toshihiro Katayama

GTO Skiing Equipment

Akisato Ueda, Yuji Kawarabayashi

Prince Motor Sales

Jun Tobohashi

Goto Kogei

Nakajo Masayoshi

Canada Golf Shokai

Kenji Ito

Graphic Designers Association

Kazuo Kishimoto

Green Chemical

Ikuo Masubuchi, Katsumi Nagata, Yasaburo Kuwayama

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Furuya Seika

Kenji Ito

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Fuji Landscape

Hiro Terao

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Fukuoka Kagaku Kogyo

Uehara Masashi

Fuji Kyuso

Shinichi Takahara

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka

Izerusha

Sumio Hasegawa

Torii & Co.

Kazuo Tanaka

Dentsu Driving Club

Jun Tabohashi

21st Century Association Design Festival

Akisato Ueda

Daimaru Shokuhin

Hideki Aoki

Canon

Minoru Takahashi

Koyo Shigyo

Takeshi Otaka

Nippon Computer

Yuji Baba

Ihara Chemical Industry

Tsuneo Arima

Bellfeed

Akira Hirata, Yoshiharu Saito

Bunka Hyoronsha

Makoto Yoshida

Houtoku

Shunji Ninomi

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama

Asama Motor Lodge

Nakajo Masayoshi

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda

Heart Art

Ikko Tanaka

Ajinomoto

Takashi Kono

Next >