Countries
Japan

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

Seiho-Sha

Shigeo Fukuda

Mitsui Home

Iwao Miyanaga, Yasaburo Kuwayama

Hattori

Shigeo Fukuda

Taro Product

Mitsuhiko Sasao

Japan Typography Association

Takenobu Igarashi

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Institute of Urban Planning

Shigeo Fukuda

Takeuch Iin

Kenji Sakamoto, Tadamasa Katsube

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

PC Photo

Gan Hosoya

Japan Pearl Promotion Association

Takashi Kono

Tozai Bunka Koryu Center

Yoshio Amaya

Polygon Pictures

Takenobu Igarashi

Wagen-Shuzo

Takeshi Otaka

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Furukawa Sansui Kai

Kazumasa Nagai

Asada

Tetsuo Katayama

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Shinko Electric

Kenichi Yoshioka

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Mochiya

Susumu Kimura

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Katsuyama Bowling Center

Gan Hosoya

Yokota

Takeshi Otaka

Sukuwall Kojimachi

Shigeo Fukuda

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi

Zenhanren

Yoshio Hayashi

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Maebara Coating

Yasaburo Kuwayama

Mitsui Knowledge Industry

Gan Hosoya

Konishiroku Photo Industry

Kazumasa Nagai

Nichi Foods

Kazumasa Nagai

Tokyo Central Museum

Kazumasa Nagai

Hasegawa Interior

Akisato Ueda

Tosho

Mitsuo Katsui

Nihon LCA

Akira Hirato, Koji Mori, Namiko Nishida

Yamamura Senkaku

Ikuo Masubuchi, Kuniharu Masubuchi

Club Hanataba

Takeshi Otaka

Bank of Yokohama

Yoshio Hayashi

Kansai Electric

Shichiro Imatake

Zen Environmental Design

Takenobu Igarashi

Japan Six Cities Trade

Akisato Ueda, Tomoichi Nishiwaki

Oriental System Development

Kenji Suzuki

Sye-Hsing

Kao Yu-Lin

Kuraray

Tadasu Fukano

Verde Japan

Taijiro Nakayama

Planning One

Kazuo Kanai

Kato Insatu

Sumio Hasegawa

Yamamoto Balster

Hiroshi Iseya

Kuwahara

Sogen Onishi

Yoshinofuji

Yasaburo Kuwayama

Zoological Gardens, Asahikawa

Susumo Endo

Color Research Center

Nakade Teijiro

Next >