Countries
Japan

Ota Dental Clinic

Koichi Watanabe

Hokkaido Nogydantai Kenkohoken Kumiai

Katsumi Maetani

Matsuura Kensetu

Kazutoshi Uemoto

Maruko Birumen

Yasaburo Kuwayama

Honbo Office

Takenobu Igarashi

Kowa Kogei Group

Yasaburo Kuwayama

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Turner Color Works

Tetsuo Katayama

Nonaka Shokudo

Shuji Torigoe

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Nadaman

Takeshi Otaka

Nihon Shurui Hanbai

Shigeo Katsuoka

Measuring Instruments

Toru Otsuka

Mamekawa Jidosha

Hajime Fuji, Osamu Ogawa

Matsubara Shirts

Akisato Ueda

Nakamura Patent Office

Koichi Watanabe

Manuel Albo

Yutaka Sato

Suzuki

Shigeo Fukuda

Yoshihiro Tatsuki

Makoto Wada

Sato Design Room

Shigeru Sato

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Grace

Ichiro Nakai, Koichi Nakai, Tetsuo Hiro, Tetsuo Togasawa

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Good Design Corner

Takashi Kono

Eishucha

Iwasaki Shinji

Takarabune

Jun Yoshida, Shuzo Murase, Toshinori Nozaki

Joyo Bank

Yoshio Hayashi

Noritsu

Takeshi Otaka

Yamada Shomei Lighting

Mitsuo Katsui

Kokusai

Kazumasa Nagai

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Hanabusa

Toshio Sunohara

Watchtower Society

Yasaburo Kuwayama

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Sakata International

Ikuya Kimura

Kobashi Photo Studio

Ken'ichi Hirose

Nakamura Architecture Offices

Hiroshi Ohchi

Tokyo Zokei College

Mitsuo Katsui

Sanko Kogyo

Yoshihiro Kishimoto

Komeito

Hiroshi Ohchi

Sogien

Yoshikatsu Tami

Shinden Kiki Laboratory

Fumiko Ichikawa

River Steel

Kenichi Yoshioka

Toyo Jozo

Kazumasa Nagai

International Ocean Exposition

Kazumasa Nagai

Tokyo Financing Bank

Yoshio Hayashi

Sanyo

Shigeo Fukuda

Miyata

Toshinori Nozaki

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Club Selector

Takeshi Otaka

Sumi Imoto Bowling Office

Sumio Hasegawa

Vow

Akira Hirata, Junko Naito

Hotel Kirishima

Kenji Ito

Select

Yoshihiro Kishimoto

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Next >