Countries
Japan

Shintoku Electronic

Hiromu Hara

Tokamachi

Takashi Kono

Chinaware Factory

Ryuichi Yamashiro

Maruishi

Shin Szaki, Yonefusa Yamada

Maac

Sin Matsunaga

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Kobe Shinkotsu

Ikuya Kimura

Odakyu

Yoshio Hayashi

Kyodo-Sekiyu

Ikko Tanaka

Japan Scientific Societies Press

Hiroshi Manzen

National Museum of Ethnology

Mitsuo Katsui

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Fuji Speedway Co.

Yoshio Hayashi

Hikari

Hiroshi Ohchi

Atami New Fujiya Hotel

Yoshio Hayashi

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Umebachi Kogyo

Michio Ogura

Hagiwara

Masahiro Abe

Nippon Cultural Broadcasting Systems

Kenji Ito

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Suzuharu

Kenichi Yoshioka

Sanyo Shokai

Tetsuya Ota

The Table Takahashi

Nakajo Masayoshi

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Japan Amateur Sports Associatiation

Kazumasa Nagai

Kurobe Shopping Center Merci

Akitoshi Tsunozaki

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Asahikawa Shinyo

Kazumasa Nagai

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

California Industrial Vision Service

Koji Takei

Ishimaru

Ikko Tanaka

Jiyukokumin-sha

Yasaburo Kuwayama

Nihon Kachiku Jinko Juseishi Kyokai

Yasuhisa Iguchi

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

The Nihon Keizai Shimbun

Hiromu Hara

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

T & M

Yonefusa Yamada, Yuko Ishida

Kobe Shinbun Shuppan

Yoshitake Komoriya

Idle Lease

Masami Taki

Kanbe

Akisato Ueda

Shinichi Kusamori

Makoto Wada

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Shin Nihon Jitsugyo

Kazuo Tanaka

Meibundo

Yasaburo Kuwayama

The Nissei Theater

Gan Hosoya

Club You May

Akisato Ueda

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Ikedamura Aseduction

Norio Ikeda

Otaka Design Production

Takeshi Otaka

Japan General Arts Corporation

Gan Hosoya

Green Arrow

Makoto Yoshida

Next >