Designers
Akinori Nagao

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi