Designers
Akiyoshi Kuwahara

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara