Designers
Maria Turkowska

Dziewiarska Spotdzielnia Pracy

Maria Turkowska