Designers
R. Baldini

Studio Zot

D. Ferrari, G. Valbonesi, R. Baldini, V. Vecchi