Designers
V. Vecchi

Studio Zot

D. Ferrari, G. Valbonesi, R. Baldini, V. Vecchi