SIMILAR LOGOS

Seiwa Electric

Akisato Ueda

Daimaru Shokuhin

Hideki Aoki

Kuwayama Design Room

Yasaburo Kuwayama

Toyo Kitsugyo

Masahiro Shimizu

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

DIC

Yusaku Kamekura