SIMILAR LOGOS

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura