SIMILAR LOGOS

Global Tours & Travel

Crosby, Fletcher, Forbes

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Japan Design Day

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura