SIMILAR LOGOS

Maac

Sin Matsunaga

Japan Textile Association

Takashi Kono

Turner Color Works

Tetsuo Katayama

Galanteria Drewna

Emilia Nozka-Paprocka

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Hotel Tateshina

Takashi Kono