SIMILAR LOGOS

Maac

Sin Matsunaga

Japan Textile Association

Takashi Kono

Turner Color Works

Tetsuo Katayama

Galanteria Drewna

Emilia Nozka-Paprocka

Bank of Tokyo

Ikko Tanaka

Hotel Tateshina

Takashi Kono

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura