SIMILAR LOGOS

Gazette Printing

William J. Campbell

The National Giro Post Office

Henrion Design Associates

Agroinform

István Szekeres

Growth Fund of America

Carl Seltzer, James Marrin

Autovox

Max Huber

Berga

Anton Stankowski

RAI 69

Giancarlo Iliprandi