SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Sundelta

Ken'ichi Hirose

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

The Douglas Allred Company

Don Young

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi