SIMILAR LOGOS

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Ono City Ironware Cooperative

Ikuya Kimura

Miyazaki Hoso

Eita Shinohara

Pitori Pikori

Sadao Sugaya

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura