SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

Prince Hotels

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura

American National Can Company

Sandgren & Murtha Inc

AutoAvenue

common graphic