SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Bunka

Shigeo Fukuda

Cinéma Arenberg

Gilles Fiszman

Women’s Magazine

Shigeo Fukuda

Bank of Iwate

Shigeo Fukuda

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura