SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Bunka

Shigeo Fukuda

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Cinéma Arenberg

Gilles Fiszman

Suzuki

Shigeo Fukuda

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura