SIMILAR LOGOS

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Yamane Works

Kazumasa Nagai

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka

Hokkaido Takushoku Bank

Shigeo Fukuda

First Los Angeles Bank

Lou Frimkess, Thomas Ohmer