SIMILAR LOGOS

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka

Mikimoto

Hiroshi Iseya, Kunihara Masubuchi