SIMILAR LOGOS

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Kawakichi

Kazumasa Nagai

Suruga Bank

Kazumasa Nagai

Aoki Printing

Yoshikatsu Tami

Anzen Kogaku Kenkyujo

Shigeo Katsuoka

Aerographics

Burton Kramer