SIMILAR LOGOS

Mori no 10-kyo

Ken Miki & Associates

Imian

Arnold Saks Associates

National Museum of Nature and Science

Taku Satoh Design Office Inc.

Kou Nakamura

Good Design Company

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Hiraki

Takao Sasaki, Yutaka Mitani

Cram School

Yusaku Kamekura