SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura

Fuji Bank

Yusaku Kamekura