SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Hotel Henequen

Félix Beltrán

Nippon Hoso Kyokai

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura