SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Kinsho Co.

Tomoichi Nishiwaki

Gendai Geijutsu Kenkyujo

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura