SIMILAR LOGOS

Taniguchi, Takamiya & Associates

Akinori Nagao, Takenobu Igarashi

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Santiago Textil

Jorge Canales

Yamada Design Room

Yone Fusa Yamada

Dai-ichi-shoji

Hiroshi Ohchi

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura