SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Ippodo Gallery

Shigeo Fukuda

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura