SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

El Al

Otto Treumann

Hotel Ambasador, Opatija

Grega Kosak

Gomen

Takeshi Otaka

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi