SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Rober Feller

Hans Knöpfli

Sukuwall Kojimachi

Shigeo Fukuda

Marufuku

Kazuharu Fuji

Yomiuri Times

Yoshio Hayashi

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura