SIMILAR LOGOS

Hakone Open-Air Museum

Hiromu Hara

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

El Al

Otto Treumann

Sukuwall Kojimachi

Shigeo Fukuda

Marufuku

Kazuharu Fuji

Expo ’70 Osaka

Yusaku Kamekura