SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

GTO Skiing Equipment

Akisato Ueda, Yuji Kawarabayashi

Hotel Aranyhomok

Árpád Darvas