SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Japan Travel Bureau

Gan Hosoya

Japan Agricultural Co-op Association

Yoshio Hayashi

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda