SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Autophon

Paul Bühlmann

Heart Art

Ikko Tanaka

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda