SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Asahikawa Shinyo

Kazumasa Nagai

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Heart Art

Ikko Tanaka