SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

New Life Movement Association

Kiyoshi Kyoi

Club Hanataba

Takeshi Otaka

Asahi Culture Center

Shigeo Fukuda