SIMILAR LOGOS

Research Laboratory of Architectural Space

Akisato Ueda

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Asakura

Shigeo Katsuoka

Nichigo Times

Shin Matsunaga

Japan Sporting Goods

Kazumasa Nagai

Hotel Aranyhomok

Árpád Darvas

Nippon Telegraph & Telephone Corp.

Yusaku Kamekura