SIMILAR LOGOS

PDVSA

Jesús Emilio Franco

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Orthapaedic Hospital

James Cross

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Girad

Emil O. Biemann

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura