SIMILAR LOGOS

Asahi Mutual

Ikko Tanaka

Saitama Bank

Kazumasa Nagai

Sankyo Kohki

Tadashi Masuda

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Le Panneau Magnétique

Jacques Nathan-Garamond

Ishimaru

Ikko Tanaka

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara