SIMILAR LOGOS

Houtoku

Shunji Ninomi

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Hattori

Shigeo Fukuda

Theissen

Michael Herold

Big Publishing

Yasaburo Kuwayama

Nippon Family Book

Koichi Mizuno