SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Towa Shoko

Takeo Sugaya

Petite Maison Shimazaki

Akira Hirata, Hiroshi Tada

Sambi Festival2

Takenobu Igarashi

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Acro

Yusaku Kamekura

Tokyu

Yusaku Kamekura