SIMILAR LOGOS

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Mediart Communications

Shigeo Katsuoka, Tako Ikeda

Pacific Fuel Trading

Tatsuhito Yamamoto

Kaneda Enterprises

Hiroshi Toida

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Early Bird

Masaki Furuta, Shigo Suzuki, Shigo Yamaguchi