SIMILAR LOGOS

Asahi Kasei

Shigo Yamaguchi, Yasunori Suzumori

Sunpark Onoda

Akira Hirata, Koji Mori

Minami-nihon

Kazumasa Nagai

Prime Jewelry

Ryuji Hirotani

Tanaka Soshoku

Shignobu Nagaishi

Asunaro Academy

Yoshihiko Kurobe

Nishida Seisakusho

Kazuharu Fuji