SIMILAR LOGOS

Hokkaido Takushoku

Shigeo Fukuda

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Centre National de la Formation Permanente

Rémy Peignot

Nippon Illustrators Conference

Shigeo Fukuda

Nihon Industrial Newspaper

Shigeo Fukuda

Green Arrow

Makoto Yoshida

La Voce Repubblicana

Michele Spera