SIMILAR LOGOS

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Sye-Hsing

Kao Yu-Lin

Miyamaru

Junzo Yamamoto, Osamu Ogawa

System Creates

Takao Yoguchi

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Goma Shobo

Tetsuya Ota

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa