SIMILAR LOGOS

Yamamoto Balster

Hiroshi Iseya

System Creates

Takao Yoguchi

Polygon Pictures

Takenobu Igarashi

Policomer

Enric Huguet

Yashiro Kuwayama

Yasaburo Kuwayama

Tate

Koichi Watanabe, Shizou Yoneda

Kitanippon Gyogyo

Masaki Fukuda