SIMILAR LOGOS

Seiko Shoji

Yasuhisa Iguchi

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Shimamura Shuppan

Makoto Yoshida

Shin Nihon Shokken

Hideko Sakado, Tadashi Ishikawa

Sun Sano Sogei-Sha

Yutaka Sato

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Sedgeford Sounds

Mash Creative