SIMILAR LOGOS

Telimena

Witold Surowiecki

Sendan

Akisato Ueda, Yukio Inamoto

Tenguya

Yasaburo Kuwayama

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Sangetsu

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura