SIMILAR LOGOS

Koyo Shigyo

Takeshi Otaka

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Club Hanataba

Takeshi Otaka

Toyo Rayon

Takeshi Otaka

Sumino

Takeshi Otaka

Carl Steinherr

Carl Steinherr