SIMILAR LOGOS

Koyo Shigyo

Takeshi Otaka

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Hotel Takase

Takeshi Otaka

Ando Sekimen Kogyo

Takeshi Otaka

Club Hanataba

Takeshi Otaka

Sumino

Takeshi Otaka

Carl Steinherr

Carl Steinherr