SIMILAR LOGOS

Koyo Shigyo

Takeshi Otaka

Expo ’70, Osaka

Takeshi Otaka

Osaka Art Festival

Takeshi Otaka

Tack Leisure Building

Shintaro Aijoka

Hotel Takase

Takeshi Otaka

System Creates

Takao Yoguchi

Carl Steinherr

Carl Steinherr