SIMILAR LOGOS

Light Publicity

Makoto Wada

Osaka Seisyonen Bunka No Kai

Yoshio Amaya

Select

Yoshihiro Kishimoto

Planning One

Kazuo Kanai

Takaoka Royal

Kazuo Tajima

Tokyu Koku

Yusaku Kamekura

Electrolux Competition Entry 6

Adolf Fl├╝ckiger