SIMILAR LOGOS

Nihon Shinkaku

Yusaku Kamekura

Nakamura Patent Office

Koichi Watanabe

Mochiya

Susumu Kimura

Osaka Art Festival_

Takeshi Otaka

World Power Conference

Yusaku Kamekura

Akane

Yusaku Kamekura

Prince Hotels

Yusaku Kamekura