SIMILAR LOGOS

Nissan Koku Service

Tadasu Fukanoa

Tachibanayaki Seitosho

Kazuharu Fuji

Marushoku

Akira Hirata, Junko Naito

Taichi Shoji

Ishine Nituma, Taijiro Nakayama

Hattori

Shigeo Fukuda

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura