SIMILAR LOGOS

Alpha Techno

Akira Hirata, Hiroshi Mori, Kazufumi Hamada

Hino Architect & Engineering

Tadamasa Katsube

Toshi Kenchiku Kenkyusho

Akiyoshi Kuwahara

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Iwatani Sangyo

Ikko Tanaka

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Japan Industrial Design Promotion Organization

Yusaku Kamekura