SIMILAR LOGOS

21st Century Association Design Festival

Akisato Ueda

OK Foods

Akira Hirata, Koji Mori

Kuwayama Design Room

Yasaburo Kuwayama

Otaka Design Production

Takeshi Otaka

Takane Keikaku

Shigeo Fukuda

Reese-Gesellschaft Hameln

Henrich Wehmeyer

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi