SIMILAR LOGOS

Daishowa

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Boso Shigyo

Takeo Sugaya, Takeshi Nakajima

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Suzuki

Masamichi Tezen