SIMILAR LOGOS

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

DIC

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura