SIMILAR LOGOS

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Tokyo Music Institute

Yusaku Kamekura

Sports Club

Yusaku Kamekura