SIMILAR LOGOS

Daishowa 2

Yusaku Kamekura

Daishowa Paper Munfacturing Co

Yusaku Kamekura

Japan Architects Association

Yusaku Kamekura

Toho Shigyo & Toho Kako

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Hokusetu

Ken Miki & Associates