SIMILAR LOGOS

Ajinomoto

Takashi Kono

Station Hotel, Kyoto

Yorikazu Hirata

Niigata-nippo

Yusaku Kamekura

Color Research Center

Nakade Teijiro

Dentsu Driving Club

Jun Tabohashi

HH Hotels

Hiroshi Ohchi

Yuken-Boeki

Yusaku Kamekura