SIMILAR LOGOS

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Miyata

Toshinori Nozaki

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Japan Electrical Appliances

Toru Otsuka

Marui

Tetsuo Miyahara