SIMILAR LOGOS

Morishige Dolls

Kazuho Yamamoto

Mizuno Print

Kazuharu Fuji

Miyata

Toshinori Nozaki

Tanigawa Jitsugyo

Teruo Fujishige

Marukai Corporation

Koichi Watanabe

Kenichi Hirose’s Design Office

Ken'ichi Hirose

Marui

Tetsuo Miyahara