SIMILAR LOGOS

Japan Design Council

Hiroshi Ohchi

Japan Recruitment Center

Yusaku Kamekura

Taiyo Kikai Kogyo Co.

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Yamagiwa

Yusaku Kamekura

Amagi Highland, Tokyo

Yusaku Kamekura

Sangetsu

Yusaku Kamekura