SIMILAR LOGOS

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

The Pacific Hotel

Fred O. Bechlen

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Intelcom

Cruz Novillo