SIMILAR LOGOS

Japan Association for the Advancement of Science

Yusaku Kamekura

Acro

Yusaku Kamekura

Fujisankei Kokukusha

Ippo Miyamoto, Tadashi Ishikawa

Good Design

Yusaku Kamekura

Ginza Centennial Merchants

Yusaku Kamekura

Takatsuki Resort Lanes, Osaka

Yusaku Kamekura

Toa Domestic Airlines

Yusaku Kamekura