SIMILAR LOGOS

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Banco Mexicano Somex

Francisco Tellez, Joe Vera