SIMILAR LOGOS

Japan Agricultura Co-op Associations

Yoshio Hayashi

Dai-ichi Kangyo

Reman

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Trade Center Building

Yusaku Kamekura

Banco Mexicano Somex

Francisco Tellez, Joe Vera