SIMILAR LOGOS

Kunimatsuya

Koichi Watanabe

Yamaguchi Bank

Yusaku Kamekura

Long-Term Credit Bank of Japan

Yusaku Kamekura

Nihon Tsushin Kogyo

Yusaku Kamekura

Taiyo Bank

Yusaku Kamekura

Association for the Promotion of Traditional Craftsmanship

Yusaku Kamekura

Banco Mexicano Somex

Francisco Tellez, Joe Vera