SIMILAR LOGOS

Nippon Family Book

Koichi Mizuno

Sato Design Room

Shigeru Sato

System Creates

Takao Yoguchi

Fuji Seiko

Makoto Yoshida

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Goma Shobo

Tetsuya Ota

East_West Association for Cultural Exchange

Yusaku Kamekura