SIMILAR LOGOS

Green Arrow

Makoto Yoshida

Tairumento

Yukihisa Nakayama

Kutsuna Shoji

Koichi Watanabe

Noritsu

Takeshi Otaka

Kokusai Syoken

Katsuichi Ito Design

Maruhachi Floss

Katsuichi Design Office

The Folio Prize

Planning Unit