SIMILAR LOGOS

Shigeto Insatsu

Masahiro Shimizu

Life Engineering

Makoto Yoshida

Daiichi Zoen Doboku

Akira Hirata, Hiroshi Mori

Nihon Racquetball Renmei

Yukio Kanise

Futatsuka Jidosha

Atsutaka Chono, Hideshi Takahashi

Matsushita Electric Works

Fumio Koyoda, Nobuyuki Hagiwara

Fukuda Design

Masaki Fukuda